POLITECHNIKA WARSZAWSKA

KOLEGIUM NAUK EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH

Ocena pracy sekretariatu

Ocena obsługi administracyjnej studiów bardzo dobra dobra dostateczna niedostateczna
Praca dziekanatu i organizacja obsługi studentów
Fachowość i uprzejmość obsługi
Godziny przyjeć studentów w dziekanacie

Uwagi dodatkowe lub sugestie